Home »|

Curs Formator

Curs Formator

Centrul de consiliere și terapie SENSE4 în parteneriat cu FORUM GROUP* organizează în București în perioada 1 - 13 octombrie 2016 programul de perfecționare pentru ocupația de Formator (cod COR 242401). 

Cursul este autorizat ANC (se finalizează cu certificare recunoscută atât la nivel național, cât și european) și se adresează absolvenților de studii superioare care își doresc o carieră în domeniul trainingului sau doresc o certificare în domeniul formării profesionale.

Extras din standardul ocupațional
Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează și revizuiește activități teoretice/practice și/sau programe de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, derulate în instituții specializate sau la locul de muncă.
Această definiție extinsă este compatibilă cu definițiile date formatorului la nivel european.
Ca urmare, formatorul descris prin acest standard ocupațional este:
- Conceptor al programelor/stagiilor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaționale/de pregătire profesională și a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate - inclusiv al celui de formare a formatorilor
- Proiectant al programelor/stagiilor și al activităților de formare, pe baza identificării nevoii și cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate
- Organizator al programelor/stagiilor de formare, asigurând toate condițiile necesare desfașurării optime a acestora
- Facilitator al procesului de învățare și de dezvoltare prin crearea de situații de învățare adecvate dezvoltării competențelor profesionale care se constituie în ținte ale formării
- Evaluator al competențelor efectiv formate sau dezvoltate la participanții la formare, precum și al propriei prestații ca formator
- Evaluator al programelor/stagiilor de formare, atât al celor proprii, cât și al programelor/stagiilor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării
- Persoana care învață pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-și permanent competențele de formator


BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR 
• Dobândirea competențelor necesare pentru susținerea programelor de training și formare a adulților
• Îmbogățirea ”trusei” de instrumente și tehnici utile în sesiunile de training
• Supervizare pe durata instruirii practice
• Îmbunătățirea capacității de comunicare și relaționare în plan profesional și personal
• Abordare interactivă, bazată pe principiile învățării experiențiale, alături de formatori cu experiență
• Obținerea unei certificări recunoscute la nivel național și european care oferă oportunitatea profesării în domeniul trainingului și formării profesionale în propria firmă, în cadrul departamentelor de resurse umane din companii sau în cadrul organizațiilor de profil

TEMATICA ABORDATĂ 
• Proiectarea programelor de training și formare profesională
• Elaborarea suportului de curs, designului de training și a activităților de formare
• Caracteristici ale învățării la adulți
• Logistică și organizare
• Promovarea programelor de training
• Livrarea sesiunilor de formare profesională
• Formatorul de succes
• Metode și tehnici de formare profesională
• Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor de training și formare profesională

FORMATORI 
Georgiana Dobre – psiholog și trainer acreditat, cu formare în psihoterapie integrativă și consiliere pentru dezvoltare personală.
Liliana Udrea – psihoterapeut, consilier pentru dezvoltare personală și trainer acreditat.

DETALII DESPRE CURS

Perioada cursului: 1 - 13 octombrie 2016

- sesiuni de instruire teoretică (33 de ore): 1 – 2 octombrie, 8 – 9 octombrie (prezența obligatorie în sala de curs)
- sesiuni practice de lucru (66 de ore): 3 – 7 octombrie, 10 – 13 octombrie 

Locația de desfășurare: Centrul de consiliere și terapie Sense4 (Strada Pictor Constantin Stahi, Nr. 14, Sector 1, București).
Data limită pentru înscrieri: 23 septembrie 2016
Data estimată pentru examen: 14 octombrie 2016

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 
• copie BI/CI
• copie certificat de naștere
• copie a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
• copie diplomă de studii (diplomă de licență)
• formular de înscriere 

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate, însă certificatul de absolvire va fi acordat doar persoanelor absolvente de studii de licență. Pentru participanții care nu îndeplinesc acest criteriu se poate elibera, la cerere, diplomă de participare eliberată de furnizorul de formare.Taxă de participare: 1000 de lei/participant
Oferta de toamnă (septembrie - noiembrie 2016): 800 de lei/participant.
Pentru înscrierea fermă înainte de 15 septembrie 2016 beneficiați de o reducere de 10%.
Pentru grupuri organizate (5 sau mai multe persoane participante), beneficiați de o reducere de 20%.
*Reducerile se pot cumula.

În această taxă sunt incluse:
- suportul de curs 
- materialele de lucru 
- consultanță și supervizare pe durata formării practice și pentru realizarea portofoliului de evaluare 
- certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv 
- taxa de examinare 
- pauzele de cafea 

Înscrierea fermă se face prin completarea și trimiterea formularului de înscriere prin email la adresa cursuri@forumgroup.ro și dovada plății integrale a taxei de participare sau a unui avans de 400 de lei (urmând ca diferența să fie achitată până la data începerii cursului). Achitarea taxei de participare se face prin ordin de plată în contul RO81 WBAN 2511 0000 4150 1059 (S.C. FORUM GROUP S.R.L., CUI RO11502517), cu mențiunea ”Taxă participare curs formator” sau ”Avans taxă participare curs formator”.

Pentru a organiza cursul, se constituie o grupă cu minim 10 cursanți.
În functie de completarea grupei, ne rezervăm dreptul de modificare a datei de începere a cursului.
În cazul în care grupa nu se formează din motive obiective taxa de înscriere se va restitui complet. Anularea participării de către cursant se face în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii programului de formare. În caz contrar, valoarea avansului nu va fi returnată.


CONTACT

Email: cursuri@forumgroup.ro
Telefon: 0748 122 030 / 0721 894 171

 


*S.C. FORUM GROUP S.R.L. este furnizor de formare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări să organizeze programul de perfecționare pentru ocupația de Formator, conform Autorizației cu seria DB, numărul 000634, eliberată la data de 12.03.2014, cu numărul de înregistrare în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 15/100/12.03.2014. 

Sense 4 – Comunitate educațională este o structură de economie socială înființată de Asociația C4C - Communication for Community în cadrul Proiectului „S.E.S. – Să evoluăm sustenabil” – POSDRU/168/6.1/S/145501.
Titlul programului: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!”
Titlul proiectului: Să evoluăm sustenabil
Editorul materialului: Asociația C4C – Communication for Community Data publicării: octombrie 2015
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României