Home »|

Curs Consilier Vocational

Curs Consilier Vocational

Centrul de consiliere și terapie SENSE4 în parteneriat cu FORUM GROUP* organizează în octombrie 2016 în București programul de specializare pentru ocupația de Consilier Vocațional (cod COR 242315) cu durata de 60 de ore (teorie și practică).   

Cursul se adresează absolvenților de studii superioare în domeniu socio-uman care activează în cadrul instituțiilor publice, private sau neguvernamentale ce au drept obiect de activitate integrarea socio-profesională.

 

Extras din standardul ocupațional  

Consilierul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare profesională şi susţinere motivaţională în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale”.

Calificarea de consilier vocaţional este necesară persoanelor care sunt licenţiate în ştiinţe socioumane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie sau drept şi/sau persoanelor cu studii la nivel de masterat în ştiinţele socio-umane care doresc să se specializeze în consiliere vocaţională.

Serviciile de consiliere vocaţională se adresează unui grup variat de persoane: tineri şi adulţi în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi din sistemul de protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în căutarea unui loc de muncă, etc, răspunzându-se la nivel profesionist la nevoile lor specifice ce pot viza dezvoltarea personală, vocaţională şi profesională, dezvoltarea cunoştinţelor, stabilirea unei identităţi profesionale, dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială.

Consilierul vocaţional îşi desfăşoară activitatea individual, ca persoană fizică autorizată, sau în cadrul instituţiilor publice sau private, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă şi a organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate integrarea socio-profesională.

 

BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR

 • Aprofundarea cunoștințelor teoretice și dobândirea de competențe necesare în sesiunile de consiliere vocațională
 • Îmbogățirea ”trusei” de instrumente și tehnici necesare consilierii vocaționale
 • Oportunitatea de a lucra concret cu clienți pe durata instruirii practice
 • Îmbunătățirea capacității de comunicare și relaționare în plan profesional și personal
 • Abordare interactivă, bazată pe principiile învățării experiențiale, alături de formatori cu experiență
 • Obținerea unei certificări recunoscute la nivel național și european care oferă oportunitatea profesării în domeniul consilierii vocaționale în propriul cabinet sau în cadrul organizațiilor sau companiilor de profil 

 

TEMATICA ABORDATĂ

 • Consilierea vocațională – delimitări conceptuale și caracterstici
 • Facilitarea identificării caracteristicilor personale și întocmirea profilului vocațional
 • Comunicarea cu clientul / beneficiarul. Empatie. Ascultare activă. Comunicare asertivă.
 • Planificarea carierei. Stabilirea obiectivelor și a strategiilor de dezvoltare personală și profesională.
 • Facilitarea inserției pe piața muncii și medierea relației cu angajatorul

  

TRAINERI

Georgiana Dobre – psiholog, consilier vocațional și trainer acreditat, cu formare în psihoterapie integrativă și consiliere pentru dezvoltare personală.

Liliana Udrea – psihoterapeut cu specializare în psihoterapie sistemică de cuplu și familie, consilier vocațional și trainer acreditat.

 

DETALII DESPRE CURS

 

Perioada cursului: 14 – 25 octombrie  2016

- sesiuni de instruire teoretică (20 de ore): 14 – 16 octombrie (prezența obligatorie în sala de curs)

- sesiuni practice de lucru (40 de ore): 17 – 25 octombrie

Data limită pentru înscrieri: 7 octombrie

Date estimate pentru examen: 28  sau 31 octombrie 2016

 

Locația de desfășurare: Centrul de consiliere și terapie Sense4 (Strada Pictor Constantin Stahi, Nr. 14, Sector 1, București).

 

 DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență în științe socio-umane)
 • formular de înscriere

 

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate, însă certificatul de absolvire va fi acordat doar persoanelor absolvente de studii de licență în domeniile menționate anterior. Pentru participanții care nu îndeplinesc acest criteriu se poate elibera, la cerere, diplomă de participare eliberată de furnizorul de formare.

 

 

Taxă de participare1000 de lei/participant

Oferta de toamnă (septembrie – noiembrie 2016): 800 de lei/participant.

Pentru înscrierea fermă înainte de 1 octombrie 2016 beneficiați de o reducere de 10%.

Pentru grupuri organizate (5 sau mai multe persoane participante), beneficiați de o reducere de 20%.

*Reducerile se pot cumula.

 

În această taxă sunt incluse:

 • suportul de curs
 • materialele de lucru
 • pauzele de cafea
 • consultanță și supervizare pe durata formării practice și pentru realizarea portofoliului de evaluare
 • certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv
 • taxa de examinare

Înscrierea se face prin completarea și trimiterea formularului de înscriere prin email la adresa cursuri@forumgroup.ro și dovada plății integrale a taxei de participare sau a unui avans de 400 de lei (urmând ca diferența să fie achitată până la data începerii cursului). Achitarea taxei de participare se face prin ordin de plată în contul RO81 WBAN 2511 0000 4150 1059 (S.C. FORUM GROUP S.R.L., CUI RO11502517), cu mențiunea ”Taxă participare curs consilier vocațional” sau ”Avans taxă participare curs consilier vocațional”.  

Pentru a organiza cursul, se constituie o grupă cu minim 10 cursanți.
În functie de completarea grupei, ne rezervăm dreptul de modificare a datei de începere a cursului.
În cazul în care grupa nu se formează din motive obiective taxa de înscriere se va restitui complet. Anularea participării se face în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii programului de formare. În caz contrar, valoarea facturii fiscale emise va fi achitată integral.

 

CONTACT:

Email: cursuri@forumgroup.ro

Telefon: 0748.122.030 / 0721.894.171

  

*S.C. FORUM GROUP S.R.L. cu sediul în localitatea Bolovani, Strada Ion Bolovăneanu, Nr. 159, Județul Dâmbovița, CIF RO 11502517 este furnizor de formare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări să organizeze programul de specializare pentru ocupația de Consilier Vocațional, conform Autorizației cu seria DB, numărul 000672, eliberată la data de 16.07.2014, cu numărul de înregistrare în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 15/034/16.07.2014 

Sense 4 – Comunitate educațională este o structură de economie socială înființată de Asociația C4C - Communication for Community în cadrul Proiectului „S.E.S. – Să evoluăm sustenabil” – POSDRU/168/6.1/S/145501.
Titlul programului: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!”
Titlul proiectului: Să evoluăm sustenabil
Editorul materialului: Asociația C4C – Communication for Community Data publicării: octombrie 2015
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României